Reparationer Renovering
Första renoveringen på Bergsgatan. Conn 28M.
Conn 28M. När nånting annat än fantasin sätter gränser,,,
Kraschad microtuner behöver makroåtgärder..

Reparationer,  justeringar och service.

Alla typer av skade- och slitagereparationer. Tappade och deformerade saxofoner är för mig ett tillfredsställande äventyr, till tröst för den olycksdrabbade. Spruckna klarinetter en vanlig åkomma, sammanfaller med influensasäsongen. En och annan krökt tvärflöjt dyker också upp. Misströsta inte när olyckan är framme, det mesta går att råda bot på!

Mycket av min tid ägnas löpande intrimning och justering av instrument. Att hålla mekanikpositioner, moment och funktioner optimalt intrimmade. Förstås väldigt individuellt vilken ambition man har för sitt instrument men vid all typ av spel påverkas mekanik och material av belastningar och fuktförändringar.

Service/översyn kan beskriva årlig kontroll och upprätthållande av basic-funktioner i instrumentet. Rengöring och yttre täthetssäkring huvudmomenten.


Renovering.

Helrenovering innebär ur det yrkesmässiga perspektivet att formmässig och mekanisk funktion återställs till optimal status. För äldre träinstrument kan materialförändringar i stocken vara anledning till att avstå renovering.

För saxofoner gäller återställning av alla förändringar i tonkammaren.

Inre och yttre rengöring. Skevheter i mekanikkoppar, stänger, axlar och tonhål riktas. Bockar och mekaniklöpare linjeras. I möjligaste mån bättras även ursprungsdefekter (fabriksmissar) vad gäller t.ex. centrering över tonhål, fjäderbalanser och förhållanden i mekaniken.

Renoveringsarbetet går därefter vidare i att ersätta alla förbrukningsdetaljer i instrumentets set-up. Putor, (klaffskinn) kork-  fiber-  filt- och glidmaterial. Fjädrar ersätts efter behov. Axlar och pivotskruvar likaså.

I återmonteringen sker bearbetning av glapp och oönskade rörelser i mekaniken, ett moment som kan dubbla tidsåtgången (kostnaden)  för vissa äldre instrument, liksom vara anledningen till att avstå renovering för nya eller äldre dåliga byggen.

Inför renoveringen görs val av klaffskinn, resonatorer och personliga önskemål i övrigt. Många varianter finns och karaktären och upplevelsen av instrumentet helt beroende på egenskaper som prioriteras.


Helrenovering och pris...  Så många påverkande faktorer att det blir möjligt att bedöma först med instrumentet i hand och behoven identifierade.


Resonatorer. Här typ SELMER SA80.
Saxofon. Traditionella Premium. Skinn (ko) Valentino/fiber och känguru alternativa material i valda funktioner.
Klarinett, Oboe. Traditionella premium. Guldslagarhinna. Skinn. Kork.
Flöjt. Traditionella premium. Guldslagarhinna. Skinn.
Resonatorer. Plana typ American style.